Bài 1 trang 111 sgk toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 313 phiếu

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan