Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 17:41:55

Bài 1 trang 111 sgk toán 5


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay