Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10


Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Hướng dẫn giải:

1. Cân bằng không bền

 Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về VT đó

 2. Cân bằng bền

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB bền thì tự trở về VT đó

 3. Cân bằng phiếm định

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB phiếm định thì sẽ ở VTCB mớ

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu