Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Hướng dẫn giải:

1. Cân bằng không bền

 Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về VT đó

 2. Cân bằng bền

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB bền thì tự trở về VT đó

 3. Cân bằng phiếm định

 Một vật bị lệch ra khỏi  VTCB phiếm định thì sẽ ở VTCB mớ

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan