Bài 1 trang 110 sgk Vật lý lớp 10


Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Thế nào là dạng cân bằng bền? Không bền? Phiếm định?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan