Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 08:12:00

Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Bình chọn:
4.1 trên 611 phiếu

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) CHiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài \(\frac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

Bài giải:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(\(\frac{4}{5}\) + \(\frac{1}{3}\)) x 2 x \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{17}{30}\) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

\(\frac{4}{5}\) x  \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{4}{15}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

\(\frac{17}{30}\) + \(\frac{4}{15}\) x 2 = \(\frac{11}{10}\) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2 ;2190dm2

b) \(\frac{17}{30}\) (m2) ; \(\frac{11}{10}\) (m2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan