Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11


Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Lời giải:

Ta có: A' = (1;2), B' = ( 3;-1)

Đường thằng A'B' có phương trình   =    hay 3x + 2y - 7 = 0

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu