Bài 1 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11


Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Lời giải:

Ta có: A' = (1;2), B' = ( 3;-1)

Đường thằng A'B' có phương trình \( \frac{x-1}{2}\)  =   \( \frac{y-2}{-3}\) hay 3x + 2y - 7 = 0

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu