Bài 1 trang 108 SGK toán 5


Viết số thích hợp vào ô trống.

Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải: