Bài 1 trang 107 - sgk vật lý 12


Mạch dao động là gì?

1. Mạch dao động là gì?

Hướng dẫn:

Mạch dao động là một mạch kín bao gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và và tụ điện có điện dung là C. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu