Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


1. Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:

Bài 1. Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:

Giải:

Hình 47) 

x+ 900 +  55= 180

=> x= 1800­ – ( 900+ 550)= 350

Hình 48)

x+ 400 +  300= 180

=> x= 1800­ – ( 400+ 390)= 1100

Hình 49)

x+ x + 500= 180

=> 2x= 1800­ – 500=1300

x= 650

Hình50) 

y= 600+  400= 1000

y+  400= 180(kề bù)

x= 1800­ – 40= 1400

Hình 51)

Trong ∆ ABC có 

(400+ 400) + 700+ y = 180

y+  1500= 180

y= 180- 1500= 30

Trong ∆ ACD có:

x+ 400 +  300= 180

x= 1800­ – ( 400+ 400)= 1100

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan