Bài 1 trang 106 SGK toán 5 luyện tập chung


Cho hình tam giác có diện tích.

Cho hình tam giác có diện tích  m2và chiều cao m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Bài giải:

Độ dài đáy của hình tam giác là: ( x 2) :  =  (m)

Đáp số:   (m).

Ghi nhớ: Muốn tính độ dài đáy của hình tam giác, ta lấy hai lần diện tích chia cho chiều cao.