Bài 1 trang 106 SGK toán 5 luyện tập chung


Cho hình tam giác có diện tích.

Cho hình tam giác có diện tích \(\frac{5}{8}\) m2và chiều cao \(\frac{1}{2}\)m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Bài giải:

Độ dài đáy của hình tam giác là: (\(\frac{5}{8}\) x 2) : \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{5}{2}\) (m)

Đáp số:  \(\frac{5}{2}\) (m).

Ghi nhớ: Muốn tính độ dài đáy của hình tam giác, ta lấy hai lần diện tích chia cho chiều cao.