Bài 1 trang 104 SGK toán 5


Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Bài giải:

Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật:

Chiều dài hình chữ nhật I là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật I là:

11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật II là:

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay