Bài 1 trang 104 SGK toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 449 phiếu

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Bài giải

Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật:

Chiều dài hình chữ nhật I là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật I là:

11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật II là:

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5 (m2).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan