Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập


Tính diện tích hình tròn có bán kính r.

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;                b) r = 0,35dm.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn là:

a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465  (dm2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465  (dm2)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan