Bài 1 trang 100 SGK toán 5


Tính diện tích hình tròn có bán kính r.

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;                          b) r = 0,4dm.                     c) r = m

Bài giải:

 

Diện tích của hình tròn là:

a) 5 x 5 x 3,14 =  78,5 (cm2)

b) 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2).

c)  m = 0,6m

0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2).

Đáp số: a) 78,5 (cm2); b) 0,5024 (dm2); c) 1,1304 (m2).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan