Bài 1 sgk trang 16 toán lớp 1

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Điền số vào ô trống.

Điền số vào ô trống:

                         

Hình 1                               Hình 2                                  

                      

Hình 3                                Hình 4

              

Hình 5                                Hình 6             

Bài giải:

Hình 1 viết số 4

Hình 2 viết số 5

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 3

Hình 5 viết số 2

Hình 6 viết số 4.

Các bài liên quan