Bài 1 sgk trang 16 toán 1


Điền số vào ô trống.

Điền số vào ô trống:

                          

Hình 1                               Hình 2                                  Hình 3

                         

Hình 4                               Hình 5                                   Hình 6

Bài giải:

Hình 1 viết số 4

Hình 2 viết số 5

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 3

Hình 5 viết số 2

Hình 6 viết số 4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan