Bài 1, bài 3 trang 38 sgk toán 1


Bài 1: Nối (theo mẫu).

Bài 1: Nối (theo mẫu):

                

Hình 1                                         Hình 2

                 

Hình 3                                    Hình 4

Bài 3: Có mấy hình tam giác:

a)        b)           

Bài giải:

Hình 1 nối với số 10

Hình 2 nối với số 10

Hình 3 nối với số 8

Hình 4 nối với số 9

Bài 3:

a) Có 10 hình tam giác.

b) Có 10 hình tam giác.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan