Bài 1, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1


Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng,Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu).

Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:

             

Hình 1                 Hình 2                Hình 3                 Hình 4                 Hình 5

Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):

Em ngủ dậy lúc 6 giờ sáng.

Em đi học lúc 7 giờ.

Em học xong buổi sáng lúc 11 giờ.

Em học buổi chiều lúc 2 giờ.

Em tưới hoa buổi chiều lúc 5 giờ.

Em đi ngủ lúc 9 giờ tối.

            

a.                        b.                           c.                          d.

     

e.                         f.

Bài giải:

Bài 1:

Hình 1 nối với 3 giờ.

Hình 2 nối với 6 giờ.

Hình 3 nối với 9 giờ.

Hình 4 nối với 2 giờ.

Hình 5 nối với 10 giờ.

Bài 3:

Em ngủ dậy lúc 6 giờ sáng. nối với hình b. 

Em đi học lúc 7 giờ.  nối với hình c. 

Em học xong buổi sáng lúc 11 giờ.  nối với hình a.

Em học buổi chiều lúc 2 giờ.  nối với hình e.

Em tưới hoa buổi chiều lúc 5 giờ.  nối với hình d.