Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 05:24:58

Bài 1, bài 2 trang 102 sgk toán lớp 1


Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu),

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

                           

Hình 1                                 Hình 2                                  Hình 3

Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

             

Mẫu                       Hình 1                       Hình 2

Bài giải:

Bài 1:

Hình 1: Điền số 11 vào ô trống.

Hình 2: Điền số 10 vào ô trống. 

Hình 3: Điền số 12 vào ô trống.

Bài 2:

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn.