Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1


Tô màu vào hình tam giác.

Tô màu vào hình tam giác.

a)            b)            c)             d)

d)             e)          g)       h) 

Bài 2: Cho hình vuông và hai hình tam giác.

Hãy ghép lại thành các hình sau:

a)                 b) 

c)                   d) 

Hướng dẫn:

Bài 1: Tô màu vào hình a, hình d, hình e và hình h.

Bài 2:

a)                        b) 

c)                          d) 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan