Bài 1, bài 2 Tiết 5 trang 6 sgk Toán 3


Bài 1, bài 2: Đăt tính rồi tính

Bài 1

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

Bài giải:

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan