Bài 1, bài 2 Tiết 12 trang 12 sgk Toán 3


Bài 1 đội Một trồng được 230 cây bài 2 một cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng..

Bài 1. Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải:

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 ( cây)

Bài 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số l xăng là :

635 -  128 = 507 (l)