Bài 1, bài 2 Tiết 10 trang 13 sgk Toán 4


Bài 1: Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1: Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu : 10 000 000

2 chục triệu : 20 000 000

3 chục triệu:.................

4 chục triệu:.................

5 chục triệu:.................

6 chục triệu:.................

7 chục triệu:.................

8 chục triệu:.................

9 chục triệu:.................

1 trăm triệu:.................

2 trăm triệu:.................

3 trăm triệu:.................

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Đếm như sau: 1 triệu; 2 triệu; 3 triệu; 4 triệu; 5 triệu; 6 triệu; 7 triệu; 8 triệu; 9 triệu; 10 triệu.

Bài 2. 

3 chục triệu: 30 000 0000

4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

8 chục triệu:. 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000 

1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000

3 trăm triệu: 300 000 000


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan