Bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 sgk toán lớp 2


Bài 1,Bài 2: a) Hà đến trường lúc 7 giờ., Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút,Bài 3: Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp.

Bài 1:

a)

Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc mấy giờ ?

b) 

Nam và các bạn đến chuồng voi lúc mấy giờ ?

c) 

Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc mấy giờ ?

d) 

e) 

Bài 2:

a) Hà đến trường lúc 7 giờ., Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn ?

b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn ?

Bài 3: Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8...

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15...

c) Em làm bài kiểm tra trong 35...

Bài giải:

Bài 1:

a) Nam và các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ rưỡi.

b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.

c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.

d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.

e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.

Bài 2:

a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.

b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.

Bài 3: 

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.

Bài viết liên quan