Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 72 trang 73 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 1 tính bài 2 một năm có 365 ngày bài 3 điền vào ô trống

Bài 1. Tính 

Bài 2. Một năm có \(365\) ngày, mỗi tuần lễ có \(7\) ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Giải:

Thực hiện phép chia ta có:

\(365 : 7 = 52\) (dư \(1\) )

Vậy năm đó có \(52\) tuần lễ và \(1\) ngày

Bài 3.

Giải

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan