Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 55 trang 55 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 tính bài 3 mỗi chuyến máy bay chở được 116 người

Bài 1. Tính

 Bài 3. Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Giải

Số người chở được trên 3 chuyến bay là:

116 x 3 = 348 (người)