Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 20 trang 21 sgk Toán 3


Bài 1 tính, bài 2 đặt tính rồi tính, bài 3 giải toán

Bài 1. Tính:

 Bài 2.  Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 3              b) 42 x 2

   11 x 6                   13 x 3

Giải

Bài 3. Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Giải

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan