Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 18 trang 19 sgk Toán 3


Bài 1 tính bài 2 mỗi thùng có 6 lít dầu, bài 3 đếm thêm 6 điền vào ô trống

Bài 1. Tính

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

6 x 8 = 48

 6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 9 = 54

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 10 = 60

0 x 6 = 0

6 x 0 = 0

 Bài 2. Mỗi thùng có 6 lit dầu. Hỏi  5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)

Bài 3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

36

60

 Giải

6

12

18

24

36

42

48

54

60

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan