Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 153 trang 164 sgk Toán 3


Bài 1. Đặt tính rồi tính bài 2 Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m bài 3 số?

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bài 2. Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và  còn thừa mấy mét vải?

Giải

Thực hiện phép chia: 10250 : 3 = 3416 (dư 2 )

Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải

Bài 3.  Số

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

15725

3

   

33272

4

   

42737

6

   

 Giải

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

15725

3

5241

2

33272

4

8318

0

42737

6

7122

5

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay