Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 143 trang 154 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Bài 1. Tính diện tích hình vuông Bài 2. Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men Bài 3. Cho hình chữ nhật ABCD

Bài 1. Tính diện tích hình vuông có cạnh là :

a) 7 cm          

b) 5 cm

Giải

a) Diện tích hình vuông là :

7 x 7 = 49(cm2)
b) Diện tích hình vuông là :

5 x 5 = 25 (cm2)

Bài 2. Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch  men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10cm. Hỏi  diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Giải

Diện tích một viên gạch men là :

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường được ốp thêm là :

100 x 9 = 900 (cm2)

Bài 3. Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHI (có kích thước ghi trên hình vẽ)

a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình?

b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình  vuông EGHI

Giải

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

5 x 3 = 15 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là

 (5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Diện tích hình vuông EIGH là :

4 x 4 = 16(cm2)

Chu vi hình vuông EIGH là :

 (4 + 4) x 2 = 16 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông FGHI. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình vuông EGHI

Nhận xét: Hình  vuông và hình chữ nhật có cùng chu vi, nhưng hình vuông có diện tích lớn  hơn

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan