Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 141 trang 153 sgk Toán 3


Bài 1. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật Bài 2. Hình H gồm hình chữ nhật ABCD Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm

Bài 1. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm

Giải

4dm = 40cm

Diện tích hình chữ nhật là :

40 x 8 = 320 ( cm2)

Chu vi hình chữ nhật là :

(40 + 8) x 2 = 96 (cm)

Bài 2. Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật DMNP (có kích thước ghi trên hình vẽ)

a) Tính diện tích mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ

b) Tính diện tích hình H

Giải

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

8 x  10 =  80 (( cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là :

20 x 8 = 160 ( cm2)

b) Diện tích hình H là :

80 + 160 = 240 (cm2)

Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Giải

Chiều dài hình chữ nhật là :

5 x 2 = 10 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

loigiaihay.com