Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 121 trang 128 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ bài 2 có 28 kg gạo đựng trong bao bài 4 xếp hình tam giác

A. Kiến thức cần nhớ

Thực hiện bài toán gồm hai bước:

Bước 1: rút về đơn vị: Tìm giá trị một phần (phép chia)

Bước 2: Tìm giá trị của số phần theo yêu cầu đề bài (phép nhân).

B. Giải bài tập

Bài 1. Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Tóm tắt

4 vỉ: 24 viên thuốc

3 vỉ: …viên thuốc?

Giải

Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên thuốc)

Số viên thuốc có trong 3 vỉ thuốc là:

6 x 3 = 18 (viên thuốc)

Bài 2. Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu kilogam gạo?

Giải

Số gạo có trọng mỗi bao là:

28 : 7 = 4 (kg)

Số gạo trong 5 bao là:

4 x 5 = 20 (kg)

Bài 3. Cho 8 hình tam giác. Mỗi hình như sau

Giải:

Xếp tam giác theo hình sau ta sẽ được hình theo đề bài cho:

loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan