Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 123 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Bài 1 xem đồng hồ bài 2 bài 3 điều chỉnh kim phút cho đúng

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ

Giải

Đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút

Đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút

Đồng hồ D chỉ 9 giờ 34 phút hay 10 giờ kém 26 phút

Đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút hay 11 giờ kém 21 phút

Đồng hồ G chỉ 3 giờ 57 phút hay 4 giờ kém 3 phút

Bài 2. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ

8 giờ 7 phút

12 giờ 34 phút

4 giờ kém 13 phút

Giải

Bài 3. Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây

Giải

Đồng  hồ A ứng với thời gian 7 giờ 55 phút

Đồng  hồ  B ứng với thời gian 3 giờ 27 phút

Đồng  hồ C ứng với thời gian  1 giờ kém 16 phút

Đồng  hồ D ứng với thời gian 9 giờ 21 phút

 Đồng  hồ E ứng với thời gian 5 giờ kém 23 phút

Đồng  hồ G ứng với thời gian 12 giờ rưỡi

Đồng  hồ H ứng với thời gian 8 giờ 52 phút

Đồng  hồ I ứng với thời gian 10 giờ 8 phút.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan