Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 119 sgk Toán 3


Bài 1 đặt tính rồi tính bài 2 Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m bài 3 điền đúng hoặc sai

Bài 1:

Bài 2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được \(1\over 3\) quãng đường. hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Giải

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3  = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Bài 3.

Giải

loigiaihay.com