Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 119 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 19 phiếu

Bài 1 đặt tính rồi tính bài 2 Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m bài 3 điền đúng hoặc sai

Bài 1:

Bài 2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được \(1\over 3\) quãng đường. hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Giải

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3  = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Bài 3.

Giải

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan