Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 63 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3:SO SÁNH, Bài 4. Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

a)                               

   a.                 b.                   c,                  d.                  đ.                    e.

b)                          

    f.                 g.                   h.                i.                     j.                    k.

Bài 2: Tính:

2 + 3 =               4 + 1 =              1 + 2 =               3 + 1 =                 4 + 0 =

3 + 2 =              1 + 4 =               2 + 1 =               1 + 3 =                 0 + 4 =

Bài 3:

4 + 1....4                  5 - 1....0                           3 + 0.....3

4 + 1....5                  5 - 4....2                           3 - 0.....3

Bài 4. Viết phép tính thích hợp:

a)                b)  

Bài giải:

Bài 1:

a)                                                         b) 

a. Kết quả bằng 2.                                   f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 5.                                   g. Kết quả bằng 0.

c. Kết quả bằng 4.                                   h. Kết quả bằng 5.

d. Kết quả bằng 4.                                   i. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 1.                                   j. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 5.                                   k. Kết quả bằng 1.

Bài 2: 

2 + 3 = 5             4 + 1 = 5             1 + 2 = 3              3 + 1 = 4             4 + 0 = 4

3 + 2 = 5             1 + 4 = 5              2 + 1 = 3             1 + 3 = 4             0 + 4 = 4

Bài 3:

4 + 1 > 4                  5 - 1 > 0                           3 + 0 = 3

4 + 1 = 5                  5 - 4 < 2                           3 - 0 = 3

Bài 4:

a) 5 - 2 = 3.

b) 5  -2 = 3.