Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 88 trang 89 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 28 phiếu

Bài 1 tính chu vi hình chữ nhật bài 2 khung của một bức tranh hình vuông có cạnh 50cm bài 3, 4 tính chu vi của hình chữ nhật

Bài 1.Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài \(30m\) và chiều rộng \(20m\)

Chiều dài \(15cm\) và chiều rộng \(8cm\)

Giải

Chu vi hình chữ nhật là :

\((30 + 20 ) \times 2 = 100 (m)\)

\((15 + 8) \times 2 = 46 (cm)\)

Bài 2.Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh \(50cm\). Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ?

Giải

Chu vi khung của bức tranh hình vuông là :

\(50 \times 4 = 200 (cm)\)

\(200cm = 2m\)

Bài 3.Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông đó là \(24 cm\)

Giải

Cạnh của hình vuông là :

\(24 : 4 = 6 (cm)\)

Bài 4.Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là \(60m\) và chiều rộng của \(20cm\).

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật là :

\(60 – 20 = 40 (cm)\)

loigiaihay com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan