Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 70 trang 71 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Bài 1, 2 tính bài 3 vẽ một tứ giác có hai góc vuông bài 4 cho tam giác xếp thành hình vuông

Bài 1. Tính 

Bài 2 .Một lớp học có \(33\) học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn \(2\) cho ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?

Giải:

Ta có: \(33 : 2 = 16\) (dư \(1\))

Số bàn có \(2\) học sinh ngồi là \(16\) bàn, còn dư \(1\) học sinh nên cần thêm \(1\) bàn nữa

Vậy số bàn cần có ít nhất là:

\(16 + 1 = 17\) ( bàn)

Bài 3.Vẽ \(1\) tứ giác có \(2\) góc vuông

Giải:

Bài 4. Cho \(8\) hình tam giác, hãy xếp thành hình vuông.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan