Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích Bài 2. Hình chữ nhật có chiều dài 12cm bài 3 tính diện tích hình H bài 4 xếp hình theo mẫu

Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Giải

Diện tích hình A là 8cm2

Diện tích hình B là  10cm2

Diện tích  hình C là 18cm2

Diện tích hình D là 8cm2

Bài 2. Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Giải

a ) Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông là :

9 x 4 = 36 (cm)

Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau

b) Diện tích hình chữ nhật :

12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông :

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích của hình chữ nhật là :

81 – 72 = 9 (cm2)

Bài 3. Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

Cách 1 : Có thể chia hình đã cho 

Diện tích hình vuông ABCD là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông MNHC là :

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình H là :

36 + 9 = 45 (cm2)

Cách 2 :

Có thể chia hình đã cho thành các hình như sau :

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNH là :

9 x 3 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là :

18 + 27 = 45 (cm2)

Bài 4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Giải

Có thể xếp thành hình như sau:

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan