Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 15 trang 17 sgk Toán 3


Bài 1 đồng hồ chỉ mấy giờ bài 2 giải toán dựa vào tóm tắt bài 3 số cam cần khoanh bài 4 điền dấu thích hợp

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

+ Đồng hồ A chỉ 6 giờ 15 phút.

+ Đồng hồ B chỉ 2 giờ 15 rưỡi

+ Đồng hồ C chỉ 9 giờ  kém 5 phút.

+ Đồng hồ D chỉ 8 giờ.

Bài 2.  Giải toán theo tóm tắt sau:

Có : 4 thuyền

Mỗi thuyền : 5 người

Tất cả: ...người?

Giải

Số người ở trong 4 thuyền là:

5 x 4 = 20 (người)

Bài 3. Đã khoanh vào  số quả cam trong hình nào?

Giải:

a) Đã khoanh vào  số quả cam trong hình 1 ( có 3 hàng như nhau, đã khoanh vào 1 hàng)

b) Đã khoanh vào  số bông hoa trong hình 3 và hình 4

Bài 4.  Điền dấu < , > = vào ô dưới đây

4 x7  ... 4   x 6

4 x 5... 5 x 4

16 : 4 .. 16 : 2

Giải

+ 4 x 7 > 4 x 6 ( Hai phép nhân có cùng một thừa số, phép nhân nào có thừa số  còn lại lớn hơn thì tích của phép nhân đó lớn hơn).

+ 4 x 5 = 5 x 4 ( Đổi chỗ thừa số trong một tich thì tích không thay đổi).

 + 16 : 4 < 16 : 2 ( Hai phép chia có cùng số bị chia, phép chia nào có số chia lớn hơn thì thương sẽ bé hơn).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan