Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 122 trang 129 sgk Toán 3


Bài 1 người ta ươm cây trong vườn bài 2 có 2135 quyển vở xếp vào hộp bài 3 bài 4 tính sô viên gạch

Bài 1. Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

Giải

Mỗi lô đất có số cây là:

2032 : 4 = 508 (cây)

Bài 2. Có 2135 quyển vở được xếp vào 7 hộp. hỏi 5 hộp đó có bao nhiêu quyển vở?

Giải

Số quyển vở mỗi hộp có là:

2135 : 7 = 305 (quyển)

Số quyển vở trong 5 hộp là:

305 x 5 = 1525 (quyển)

Bài 3. Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt: 4 xe: 8520 viên gạch

3 xe : ..viên gạch

Hướng dẫn: có thể lập đề toán như sau:

Có 8520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe. Hỏi với 3 xe thì chở bao nhiêu viên gạch>

Giải

Số viên gạch trong mỗi xe là:

8520 : 4 = 2130 (viên)

Số viên gạch trong 3 xe là:

2130 x 3 = 6390 (viên)

Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài  25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. tính chu vi mảnh đất đó.

Giải

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

25 – 8 = 17 (m)

Chu vi hình chữ nhật là :

(25 + 17 ) x 2 = 84 (m)

loigiaihay.com