Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 116 trang 120 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 96 phiếu

Bài 1, bài 2 đặt tính rồi tính; bài 3 Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 306 quyển sách; bài 4 tính chu vi hình chữ nhật

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

a) 821 x 4       b)  1012 x 5           c) 308 x 7    

    3824 : 4       5060 : 5                   2156 : 7      

Giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính

4691 : 2          1230 : 3           1607 : 4       1038 : 5

Giải

Bài 3. Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ?

Giải

Tổng số sách trong 5 thùng là :

306 x 5 = 1530 (quyển)

Số sách mỗi thư viện nhận là:

1530 : 9 = 170 (quyển)

Bài 4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó

Giải

Chiều dài sân vận động là:

95 x 3 = 285 (m)

Chu vi sân vận động là:

(285 + 95) x 2 = 760 (m)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan