Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 164 trang 171 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Đặt tính rồi tính bài 3 tìm x bài 4 Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. bài 5 xếp hình theo mẫu

Bài 1. Tính nhẩm

a) 30000 + 40000 – 50000 =                 b) 3000 x 2 : 3 =

   80000 – (20000 + 30000 ) =                4800 : 8 x 4 =

   80000 – 20000 – 30000 =                   4000 : 5  : 2 =

Giải

a) 30000 + 40000 – 50000 =   20000

(nhẩm : 3 chục + 4 chục – 5 chục = 2 chục nghìn )              

80000 – (20000 + 30000 ) =      30000      

80000 – 20000 – 30000 =           30000

b) 3000 x 2 : 3 = 2000

4800 : 8 x 4 = 2400

4000 : 5  : 2 = 400

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 4083 + 3269                    b)  8763 – 2469   

   37246 + 1765                       6000 – 879

c) 3068 x 4                        d)   6047 x 5

    40068 : 7                            6004 : 5

Giải

Bài 3. Tìm \(x\)

a) \(1999 + x = 2005\)  

b) \( x\times 2 = 3998\)

Giải

a) \(1999 +x = 2005 \) 

\(x = 2005 – 1999\)

\(x = 6\)

b) \(x \times 2 = 3998\)

\(x = 3998 : 2\)

 \(x = 1999\)

Bài 4. Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Giải

Giá tiền mỗi quyển sách là:

28500 : 5 = 5700 (đồng)

Số tiền mua 8 quyển sách là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

Bài 5. Xếp hình theo mẫu

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan