Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 136 trang 148 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 14 phiếu

Bài 1. 2. Điền dấu thích hợp vào ô trống bài 3 tính nhẩm bài 4 tìm số bài 5 đặt tính rồi tính

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống

Giải

 

Bài 2. Điền dấu thích hợp vào ô trống

8357…8257                               3000 + 2 …. 3200

36478….36488                          6500 + 200 …6621

89429….89420                         8700 – 700…8000

8398…10010                            9000 + 900…10 000

Giải

8357 > 8257                               3000 + 2 < 3200

36478 < 36488                          6500 + 200  > 6621

89429 > 89420                         8700 – 700 = 8000

8398 < 10010                            9000 + 900 < 10 000

Bài 3. Tính nhẩm

a)     8000 – 3000 =                                b)  3000 x 2 =

         6000 + 3000 =                                     7600 -  300 =

         7000 + 500 =                                       200 + 8000 : 2 =

         9000 + 900 + 90 =                               300 + 4000 x 2 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a)     8000 – 3000 =        5000                       b)  3000 x 2 = 6000

         6000 + 3000 =         9000                         7600 -  300 = 7300

         7000 + 500 =         7500                              200 + 8000 : 2 = 4200

         9000 + 900 + 90 =   9990                            300 + 4000 x 2 = 8300

 

Bài 4. Tìm số lớn nhất có năm chữ số

Tìm số bé nhất có năm chữ số

Giải

Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

Số bé nhất có năm chữ số là 10000

Bài 5. Đặt tính rồi tính

a)     3254 + 2473                         b)       8460 : 6

          8326 – 4916                                   1326 x 3

Giải

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan