Bài 1, 2 trang 65 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Bài giải

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan