Bài 1, 2 trang 32 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 91 phiếu

Bài 1. Bài 2. Tìm x

Bài 1. 

a) 1 gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{10}\) ?

b) \( \frac{1}{10}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{100}\) ?

c) \( \frac{1}{100}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{1000}\) ?

Giải

a) \(1\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{10}\) ;

b) \( \frac{1}{10}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{100}\) ;

c) \( \frac{1}{100}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{1000}\) ;

Bài 2. Tìm \(x\):

a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\) ;                      b) \(x - \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\) ;

c) \(x\times\frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\) ;                     d) \(x :  \frac{1}{7}\) = 14.

Giải

a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\)                       b) \(x -  \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\)

    \(x = \frac{1}{2}\) - \( \frac{2}{5}\)                            \(x = \frac{2}{7}\) + \( \frac{2}{5}\)

    \(x ={5 \over {10}} - {4 \over {10}}\)                       \(x={{10} \over {35}} + {{14} \over {35}}\)

    \(x=  \frac{1}{10}\)                                 \(x =  \frac{24}{35}\)

c) \(x \times  \frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\)                       d) \(x :\frac{1}{7}= 14\)

    \(x =  \frac{9}{20}\) : \( \frac{3}{4}\)                            \(x = 14 \times\frac{1}{7}\) 

    \(x = {9 \over {20}} \times {4 \over 3}\)                          \(x = {{14 \times 1} \over 7} = {{7 \times 2} \over 7}\)                                                                \(x = 2\).     

    \(x = {{9 \times 4} \over {20 \times 3}} = {{3 \times 3 \times 4} \over {5 \times 4 \times 3}}\)                           

    \(x =\frac{3}{5}\)                                   

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan