Bài 1, 2 trang 31 (luyện tập chung) sgk toán 5


Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 2. Tính

Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)                 b) 

Giải

a) 

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

 ;      ;        ;       và 

Ta có:  .

Bài 2. Tính:

a)  ;        b) ;          c)  ;        d) 

Giải

a)  ;

b)   ;

c)   ;

 d)  .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan