Bài 1, 2 trang 29, 30 sgk toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 102 phiếu

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2                     \( \frac{1}{2}\) ha = ... m2                20ha = ... m2    

\( \frac{1}{100}\) ha = ... m2                    1km2 = ... m2             \( \frac{1}{10}\) km2 = ... ha

15km2 = ... ha                     \( \frac{3}{4}\) km2 = ... ha  

b) 60 000m= ... ha                  1800ha = ... km2  

800 000m2  = ... ha                     27000 ha = ... km2  

Bài làm

a) 40 000m2                 5000m2            200 000m2  

100m2                          100 ha             10 ha

 

1500 ha                        75 ha

b) 6 ha                        18km2   

   80 ha                       270km2.

Bài 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Giải

22 200 ha = 222km2

Diện tích rừng Cúc Phương là 222km2.


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan