Bài 1, 2 trang 133 sgk sinh học 7


Câu 1: Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Câu 1: Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp.
Hướng dẫn trả lời:


Câu 2: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.
Hướng dẫn trả lời:
Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cố’ dài, màng nhĩ nam trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thế vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc. giàu noãn hoàng.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu