Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Sinh 6

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu

Câu 1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa. Câu 2. Quan sát các loại hoa khác nhau. Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa:

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.

Trả lời:

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa theo trình tự như ghi ở phần hướng dẫn giải bài tập trong SGK.

Câu 2.  Quan sát các loại hoa khác nhau :

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

Trả lời: Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng...), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Trả lời: 

* Hoa gồm những bộ phận chính là : Cuống, đế, đài, tràng, nhị, nhụy.

*Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là : Nhị và nhụy.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan