Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Bài 1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?; Bài 2 a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm; Bài 3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra );

Bài 1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?

Bài giải

a) Hình tam giác                   b) Hình tứ giác              c) Hình tứ giác.

d) Hình vuông                      c) Hình chữ nhật            g) Hình vuông.

Bài 2

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Bài giải

a) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

b) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ơ vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

Bài 3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra )

Bài giải

Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Ba điểm D, E, C thẳng hàng

Ba điểm D, B, I thằng hàng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan