Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 

8

2

4

\(\frac{1}{4}\) 

6

3

 

 

10

2

 

 

Giải : 

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 

8

2

4

\(\frac{1}{4}\) 

6

3

2

\(\frac{1}{2}\) 

10

2

5

\(\frac{1}{5}\) 

 

Bài 2. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?

Giải :

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là :

24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ngăn trên bằng \(\frac{1}{4}\)  số sách ngăn dưới.

Bài 3. Số ô vuông màu đen bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng.

Giải :

Có 1 ô vuông màu đen, 5 ô vuông màu trắng

Ta có : 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng \(\frac{1}{5}\) số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 6 ô vuông màu trắng

Ta có :  6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng \(\frac{1}{3}\) số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 4 ô vuông màu trắng

Ta có : 4 : 2 = 2 ( lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng  \(\frac{1}{2}\) số ô vuông màu trắng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan