Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Bài 1. Tìm x (theo mẫu ); Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai.

Bài 1. Tìm x (theo mẫu ):

a) x + 3 = 9                       b) x + 5 = 10                  e) 4 + x = 14

x           = 9 - 3                  c) x + 2 = 8                    g) 3 + x = 10

x           = 6                       d) x + 8 = 19

Bài giải

b) x + 5 = 10                                           e) 4 + x = 14

    x       = 10 - 5                                                 x = 14 - 4

    x       = 5                                                        x = 10

 

c) x + 2 = 8                                              g) 3 + x = 10

   x        = 8 - 2                                                    x = 10 - 3

   x        = 6                                                          x = 7

 

d) x + 8 = 19

    x       = 19 -8 

    x       = 11

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn: Điền các số theo cột tính từ trái sang phải là: 18, 1,10, 0, 21, 22.

Bài 3. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái?

Bài giải

Số học sinh gái của lớp là:

35 - 20 = 15 ( học sinh )

Đáp số: 15 học sinh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan