Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 6


Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ?Trả lời: Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.

Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Trả lời:

Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.

Câu 2. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Trả lời:

_ Chồi lá phát triển thành cành mang lá

- Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa

Câu 3. Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Trả lời:

Có 3 loại thân: Thân cứng, thân leo, thân bò 

STT

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Thân gỗ

Thân

cột

Thân cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1

Cây đậu ván

 

 

 

+

 

 

2

Cây nhãn

+

 

 

 

 

 

3

Cây rau má

 

 

 

 

 

+

4

Cây cau

 

+

 

 

 

 

5

Cây lúa

 

 

+

 

 

 

6

Cây mướp

 

 

 

 

+

 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu